Riešenie blokovania sacej hlavy bagra

2021-03-23

Verím, že veľa zákazníkov sa stretlo s takýmto problémom pri prevádzke sekacieho bagra (sacie bagre), to znamená, že keď je sací bager kosačky funkčný, sací port je často blokovaný kameňmi a inými nečistotami, čo má za následok, že čerpadlo na kal nemôže pracovať normálne. Inžinier zodpovedný za technológiu sacích rýpadiel rezačky offshore inžinierstva pre vás predkladá niekoľko návrhov:

 

1. Zváraním mriežky na sacom hrdle je možné zabrániť vstupu veľkých kameňov do sacieho hrdla a potom do obežného kolesa čerpadla. Keď sú na mriežke stlačené malé kamienky a úlomky, je potrebné ich včas odstrániť.

 

2. Plot je zváraný medzi rezacími ramenami rezača, oceľové lanko je navinuté na rezačke a železo je zvarené vo vnútri rezača, aby sa zabránilo vnikaniu kameňov do sacieho otvoru.

 

3. Za sacie potrubie sa nastaví zariadenie na klietky ošípaných, ktoré sa dá ľahko rozobrať.

 

Pre bagrovací priemysel je tiež ťažkým problémom, že sa bager stretáva s množstvom kameňov. Jedným slovom by sme mali brať do úvahy všetky aspekty podľa pracovných podmienok bagra (sacieho bagra), aby nedošlo k poškodeniu bahenného čerpadla bagra.